CPS Academy organizuje kompletne obuke iz oblasti dvojnog knjigovodstva, softverske obuke u knjigovodstvenom programu i preduzetništva kao jednu celinu što je dosad pokazalo izvanredne rezultate u smislu kompletnog obučavanja i pripreme kandidata za dalji saamostalni rad. Sve tri obuke se realizuju u periodu od dva meseca.

Sve tri obuke se održavaju paralelno i to tako da se dva puta nedeljno pohađa knjigovodstvena i softverska obuka, a jedanput nedeljno preduzetnička obuka.

3u1Knjigovodstvenu i softversku obuku naši klijenti pohađaju paralelno dva puta nedeljno gde jedno predavanje traje tri školska vezana časa.

Osnovni deo knjigovodstvene obuke pokriva finansijsko knjigovodstvo za dragstore i materijalno-robno knjigovodstvo za uslužne delatnosti, trgovinu, komisione-vanbilansnu evidenciju kao i ugostiteljstvo, proizvodnju u ugostiteljstvu ( sirovine i gotove proizvode ), rad sa izvodima, PDV, obračun zarada. U ovom delu kursa je predviđeno i devizno poslovanje kao i menjačnice. Sve ove delatnosti predstavljaju firme koje su u sistemu PDV-a.
Drugi deo kursa pored predhodno navedenog obuhvata konkretnu firmu koja nije su sistemu PDV-a sa živom i realnom dokumentacijom i izradom bilansa stanja,bilansa uspeha, statističkog aneksa (završni račun) i analizu zaključnog lista uz primenu RIAP programa Narodne banke Srbije.

Softversku obuku na Poslovno knjigovodstvenom sistemu TAUR kojim naši kljijenti u potpunosti ovladavaju knjižeći u njemu sve promene koje obrađujemo na Knjigovodstvenom kursu, a sve iz razloga da naši klijenti nakon završetka kursa budu osposobljeni za samostalni rad i otpočinjanje sopstvenog knjigovodstvenog biznisa, koji je praktično nemoguć bez adekvatnog softvera.

Ovaj softverski paket sadrži sledeće module kroz koje naši klijenti prolaze knižeći poslovne promene:

 • Finansijsko knjigovodstvo (razne vrste naloga, kartice, zakljucni list, analitika, bilansi),
 • Materijalno robno knjigovodstvo sa proizvodnjom (kalkulacije, pazari, interne otpremnice, otpremnice, racune, povratnice, knjizna pisma, popis/nivelacija, trebovanje predajnica, komisioni prijem, povrat i odjava, stanje zaliha, trgovacka knjiga, knjiga ulaznih i izlaznih racuna),
 • Osnovna sredstva (nabavka, otpis, prodaja osnovnih sredstava, amortizacija),
 • Obračun zarada (obracun neto i bruto zarade, obrasci OPJ i OD),
 • Blagajna,
 • Finansijska evidencija za potrebe pracenja priliva i odliva novca, kao i potrazivanja i obaveza, Obracun kamata, Virmani, Kursna lista, Delovodnik, POS (Point of sale, tj. Program Kasa).

Preduzetničku obuku polaznici pohađaju jednom nedeljno gde jedno predavanje traje tri školska vezana časa.

Oblasti u kojima se obučavaju naši klijenti su sledeće:

Kako se odlučiti za pokretanje posla?

 • (da li sam ja preduzetnik, mini test, objašnjenje testa),
 • Otvaranje radnji i preduzeća
 • (osnovne karakteristike oblika organizovanja, prednosti i mane pojedinih oblika organizovanja, potrebna dokumentacija za otvaranje preduzetničke radnje i preduzeča, rad na praktičnim primerima, poreske obaveze),
 • Organizacija
 • (kako odrediti troškove, određivanje rentabilnosti poslovanja, odrediti cenu proizvoda ili usluga, kako izabrati zaposlene, odnos sa zaposlenima, praktični primeri),
 • Marketing
 • (kako izabrati dobavljače, osnove marketinga, budžet marketing, klasičan marketing, izbor lokacija, gerila marketing, internet marketing, B2B poslovanje, B2C poslovanje),
 • Finansije
 • (čitanje i kontrola finansijskih izvestaja, odnos prema bankama, vrste kredita, racionalna upotreba kredita, elektronsko bankarstvo, Cash Flow, praktični primeri),
 • Nadgradnja i razvoj
 • (inovacije u poslu, investicije u poslu, plan proširenja, praktični primer),
 • Franšizing
 • (franšizing kao filozofija poslovanja, osnovno o franšizingu, franšiza sa strane primaoca, razvoj franšize sa strane davaoca, praktični primeri i kontakti)

Nakon završene obuke naši klijenti dobijaju tri sertifikata i to:

 • Sertifikat o završenom knjigovodstvenom kursu i stučnoj osposobljenosti u vođenju poslovnih knjiga
 • Sertifikat o stručnoj osposobljenosti u korišćenju Poslovno knjigovodstvenog programa TAUR
 • Sertifikat o završenom kursu preduzetništva i ovladavanjem osnovama preduzetničkih veština

Još jedna povoljnost u ovoj ponudi je ta da naši klijenti koji pohađaju ove obuke dobijaju na POKLON Poslovno knjigovodstveni program TAUR licenciran za tekuću godinu.

Cena obuke: 35.000,00 RSD

Prijavite se: