Menadžer EU fondova

Menadžer EU fondova

Srbija se nezaustavljivo kreće ka evropskim integracijama i tokom ovog procesa otvaraju se potrebe za novim profesionalnim kadrovima poput menadžera EU fondova. Ako uzmemo u obzir podatak da je naša zemlja iskoristila svega 30%  raspoloživog EU budžeta i  činjenicu da...