EU Funds Specialist

Proveri svoje trenutno znanje!
EU Funds Specialist

Ime Email
Анализа учесника пројекта врши се у фази:
Интересне групе пројекта су подељене на:
Основни циљ пројекта требало би да буде повезан са:
Фаза програмирања у животном циклусу пројекта је у вези са:
Принцип равноправности полова у пројектима Европског социјалногфонда, између осталог је :
Европски фонд за регионални развој суфинансира између осталог:
Према правилима о прихватљивости трошкова, оправдани трошковисуфинансирања ЕУ су :
У случају једнократног поравнања индиректних трошкова:
Кохезиони фонд подржава пројекте у следећим областима:
Запис”Средства ЕУ не могу бити замена сопствених ресурса у земљи / региону и треба да буду додатна средства на пројекту за национални / регионални” подразумева принцип:
Анализу проблема у формулацији пројекта вршимо:
Управљање пројектима IPMA састоји се од:
Индиректни трошкови на реализацији пројекта неће бити прихватљиви за плаћање:
Пропуст корисника средстава у погледу информисања и промоцијапројеката суфинансирају из ЕУ:
Партнерство у пројектима подразумева:
Иницијатива JESSICA подржава:
PRINCE 2 методологију управљања пројектима карактерише приступ:
Заједничких пројекати, који негују заједнички главни циљ, повезаних
групе, који не могу бити постигнути у оквиру овојених појединачних
пројеката по дефиницији су:
Застава Европске уније је са:
Флексибилно, унакрсно финансирање омогућава финансирање оквирног пројекта из Европског социјалног фонда, за подршку задатака који су укључени у Европски фонд за регионалног развојног, (нпр. куповина намештаја), су:
Једна од главних фаза тзв. животноги циклуса пројекта код PMI
метода је:
Сваки пројекат одликује најмање:
Од 2007, Структурни фондови су:
Циљеви пројекта су подељени пре свега на:
У индиректне трошкови пројекта не спадају:
Анализа и избор стратегије је део фазе планирања пројекта, који се
користи за:
Једана од примарних одговорности једног од партнера у партнерству је:
Припрема, детаљан опис приоритета и критеријумима за избор пројеката у оквиру одређеног оперативног програма и подношење предлога за управљање, су одговорност институције за:
Недозвољену накнаду истих трошкова у оквиру два различита пројекта
ко-финансираних из фондова ЕУ подразумева принцип:
SMART принцип се односи на:

Proveri svoje trenutno znanje!
EU Funds Specialist

Ime Email
Према правилима о прихватљивости трошкова, оправдани трошковисуфинансирања ЕУ су :
Индиректни трошкови на реализацији пројекта неће бити прихватљиви за плаћање:
SMART принцип се односи на:
Заједничких пројекати, који негују заједнички главни циљ, повезаних
групе, који не могу бити постигнути у оквиру овојених појединачних
пројеката по дефиницији су:
Недозвољену накнаду истих трошкова у оквиру два различита пројекта
ко-финансираних из фондова ЕУ подразумева принцип:
Запис”Средства ЕУ не могу бити замена сопствених ресурса у земљи / региону и треба да буду додатна средства на пројекту за национални / регионални” подразумева принцип:
PRINCE 2 методологију управљања пројектима карактерише приступ:
Од 2007, Структурни фондови су:
Циљеви пројекта су подељени пре свега на:
Фаза програмирања у животном циклусу пројекта је у вези са:
Партнерство у пројектима подразумева:
Иницијатива JESSICA подржава:
Интересне групе пројекта су подељене на:
Анализа и избор стратегије је део фазе планирања пројекта, који се
користи за:
Основни циљ пројекта требало би да буде повезан са:
Анализа учесника пројекта врши се у фази:
У индиректне трошкови пројекта не спадају:
Европски фонд за регионални развој суфинансира између осталог:
Сваки пројекат одликује најмање:
Анализу проблема у формулацији пројекта вршимо:
Флексибилно, унакрсно финансирање омогућава финансирање оквирног пројекта из Европског социјалног фонда, за подршку задатака који су укључени у Европски фонд за регионалног развојног, (нпр. куповина намештаја), су:
Принцип равноправности полова у пројектима Европског социјалногфонда, између осталог је :
У случају једнократног поравнања индиректних трошкова:
Једана од примарних одговорности једног од партнера у партнерству је:
Застава Европске уније је са:
Пропуст корисника средстава у погледу информисања и промоцијапројеката суфинансирају из ЕУ:
Припрема, детаљан опис приоритета и критеријумима за избор пројеката у оквиру одређеног оперативног програма и подношење предлога за управљање, су одговорност институције за:
Управљање пројектима IPMA састоји се од:
Једна од главних фаза тзв. животноги циклуса пројекта код PMI
метода је:
Кохезиони фонд подржава пројекте у следећим областима: