Upravljanje i razumevanje finansija je u današnje vreme neophodni uslov za opstanak firme.Da bi razumeli kretanja novca i poslovne procese vrlo je često potrebno da čitate zamršene finansijske izveštaje.Ipak nije sve tako teško.Uz pomoć naše obuke Finansije za nefinansijske menadžere naučićete da bez problema razumete finansije kako svoje tako i ostalih komapnija.Donosite prave poslovne odluke!Pomoćićemo vam da shvatite sadašnje i predvidite buduće trendove.Na jednostavan i praktičan način postanite stručnjak za finansije!

 

Program obuke:

 • Uvod u finansije
 • Organizacija firme i finansija u kompaniji
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Čitanje finansijskih izveštaja
 • Cash Flow izveštaj o tokovima gotovine
 • Racio analiza pojam i uvod
 • Pokazatelji likvidnosti
 • Pokazatelji finsansijske strukture
 • Pokazatelji poslovne aktivnosti
 • Pokazatelji profitabilnosti
 • Z test
 • Analiza finansijskih izveštaja konkretnih firmi

 

Trajanje obuke 6 sati

Cena 6.900,00 RSD

Prijavite se preko forme: