CPS Academy Vam  predstavlja obuku za jedno od trenutno najtraženijih zanimanja – obuku za Finansijskog analitičara, nov kadar potreban velikom broju firmi.

Obuka se izvodi na konkretnim primerima iz poslovanja. Predavanja su potpuno praktična i razumljiva. Svaki polaznik dobija materijal i pribor za rad.

Šta radi finansijski analitičar?

Ova osoba je zadužena da izvrši procenu finansijskih pokazatelja kako svoje firme tako i firmi partnera. U današnje vreme ovo je nezaobilazno zanimanje za svakoga ko hoće ozbiljno da se bavi poslom.

Gde može da radi finansijski analitičar:

Širok spektar firmi ima potrebu za ovakvim profilom, od mikro i malih firmi do srednjih i velikih kompanija, banaka, osiguravajućih kuća, javnih preduzeća. Upravo zbog toga ovo zanimanje spada u top 10 najtraženijh u Srbiji.

Ko može biti finansijski analitičar?

Ovo zanimanje se ponajviše oslanja na praksu i razumevanje poslovanja,pa je ova obuka namenjena svima koji se bave ili žele da se bave biznisom ili da rade u kompanijama.

-Menadžeri i vlasnici firmi

-Studenti ekonomije i menadžmenta

-Računovođe

-Svima koji se bave finansijama

-Svim nezaposlenim koji žele da unaprede svoja znanja bez obzira na stručnu spremu

Nisam završio ekonomiju ili menadžment , a interesuje me poslovanje i finansijska analiza?

Naravno, nema nikakvih problema. Računovodstvo, poslovanje i finansijska analiza se često nazivaju i zanatom,a kao što znate svaki zanat se uči. Upravo zbog toga vam preporučujemo našu obuku 3 u 1, a zatim obuku Finansijski analitičar kao nadgradnju naučenog.

 

Trajanje obuke: mesec dana, dva puta nedeljno po tri školska časa.

Rad u grupama sa najviše 9 ljudi.

Na kraju obuke se dobija validni sertifikat.

Kotizacija 7.900 dinara

 

Program obuke:

 • Značaj finansijske analize u poslovanju
 • Analiza okruženja ,monetarne politike i poslovanja u Srbiji i svetu
 • Analiza i sastavljanje bruto bilansa
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Cash Flow izveštaj o tokovima gotovine
 • Racio analiza pojam i uvod
 • Pokazatelji likvidnosti
 • Pokazatelji finsansijske strukture
 • Pokazatelji poslovne aktivnosti
 • Pokazatelji profitabilnosti
 • Du Pont analiza
 • Z test
 • Analiza finansijskih izveštaja konkretnih firmi
 • Korišćenje IT tehnologija u finansijskoj analizi
 • Zadatak:Sveobuhvatna analiza firme na realnom primeru

 

Prijave putem forme: