ISO 31000

zvaničan sajt 

Vreme održavanja – Beogradu 19. 20. i 21. Novembar  
Mesto održavanja – MBS Univerzitet
Cena: 35.000 dinara.
Hestia Risk Manger – programsko rešenjena poklon svim učesnicima edukacije
Obuku sertifikuju  SunFox (USA) i BlueField (CRO)
tel: 011/288-57-49
mob: 060/13-85-700
UPRAVLJANJA RIZICIMA PREMA ISO 31000Planiranje i provođenje bilo kakvih poslovnih aktivnosti se odvija kroz poslovne procese koji svaki ima određene ciljeve koje je nužno ostvariti. Opća neizvjesnost u kojoj se odvijaju takvi poslovni procesi neizbježno ugrožava postizanje željenih i očekivanih ciljeva. Zbog toga je jedan od osnovnih zadataka svakog poslovanja uspostaviti maksimalnu sigurnost ostvarenja ciljeva i to u svakom aspektu. Može se pokazati da je povećanje sigurnosti ostvarenja ciljeva moguće postići jedino proaktivnim upravljanjem, za čije provođenje ključnu pretpostavku predstavlja provođenje upravljanje rizicima.

Cilj seminara
Cilj seminara je da svojim interaktivnim pristupom koji je maksimalno prilagođen polaznicima omogući upoznavanje sa značajem upravljanja rizicima prema standardu ISO 31000 za potrebe poslovanja, te njegovom pozicijom u odnosu na sve ostale standarde. Polaznici će školovanje napustiti sa saznanjima i vještinama vezanim za teme:- Značaj i mjesto upravljanja rizicima
– Operativni rizici
– Fizikalni princip pojave rizika
– Uvod u procese
– Mjerenje učinkovitosti procesa
– Proces upravljanja rizicima prema ISO 31000
– Principi upravljanja rizicima
– Elementi procesa upravljanja rizicima prema ISO 31000
– Obrada rizika
– Upravljanje incidentima
– Upravljanje kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301
– Značaj i uloga standarda ISO/IEC 31010
– Značaj i uloga standarda ISO/IEC TR 31004
– Metodologija procjene rizika
– Tehnika upravljanja i dokumentiranja procjene rizika
– Radionica – Primjeri iz prakseKome je seminar namijenjenSvima koji žele ili imaju plan baviti se poslovima vezanim za područje sigurnosti, kao i onima koji su zainteresirani da ovladaju problematikom upravljanja rizicima.

 Metodologija rada

Tokom seminara primjenjivat će se najsuvremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rješenja, odnosno načina kako rješavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primjera i zadataka.

 Trajanje: 3 dana (20 nastavnih sati).

Prateća dokumentacija: Polaznici će dobiti odgovarajuće pisane materijale.

Predavač i trener: dr.sc. Zdenko Adelsberger