„Magic Words“  je akreditovana inspirativna zaštićena metoda za brzo uklanjanje blokada i neprijatnih emocija Instituta “Besser-Siegmund” iz Hamburga. 

 

Pomoću „Magic Words“- a  se sve reči  “pune novom čarobnom” energijom. Zasnovana je na promeni submodaliteta, odnosno načina na koji doživljavate stvari i svet oko sebe. Možete je naučiti u samo jednom danu, nisu vam potrebna posebna predznanja i primenjivati je na sebi ili drugima.


Šta se postiže metodom?

Transformacijom konkretnih osećajnih sredstava menja se i način na koji sebi mentalno predstavljate određenu reč. Reči, iznenada poput čarolije, aktiviraju željene osnažujuće reakcije. Bazirana je na posebnom načinu upotrebe mozga i posebnom načinu uticaja na nervni sistem. U samo nekoliko minuta rezultat „čarolije“ možete osetiti i fizički, jer mozak “čaroliju” odmah prenosi na telo. Vidljive su pozitivne promene i nestanak stresa.


Kako funkcioniše „Magic Words“?

“Magic Words” je vrsta „psihološke kućne apoteke “ za pomoć u svladavanju svakodnevnih izazova. Sve pojmove možete izmeniti na način da oni na kraju za Vas budu izvor pozitivnog resursnog stanja – opuštenosti, humora i odlučnosti. Podjednako uspešno je koriste lekari, psiholozi i laici, jer je svako može naučiti i koristiti. Pozitivnu moć reči možete iskoristiti za postizanje raznih životnih ciljeva, na područjima zdravlja, emocija, razmišljanja, uspešne komunikacije i poslovnog napredovanja. Pomislite na određenu reč koja u vama izaziva stres ili nelagodu. Zapazite na koji način sebi predočavate tu reč, npr. reč “strah” -kako izgledaju slova, koje su boje, gdje se nalaze u prostoru.

Zapazite šta se događa kada promenite vizuelni, auditivni i kinestetski aspekt te reči – ako smanjite slova, obojite ih drugom bojom, čujete kako neki smešan glas izgovara tu reč itd.

Mogućnosti su beskonačne, sve zavisi od Vaše mašte! Cilj je da kad ponovno čujete ili vidite reč koja je u Vama izazivala stres, taj stres bude minimalan, ili da ga uopšte nema. Miostatik testom  se utvrđuju stresne reči i radi evaluacija transformisane “čarobne reči”.

 

„Magic Words“-  menja negativna blokirajuća uverenja u pozitivna i osnažujuća.

Pozivamo Vas na obuku

„Magic Words“

Akreditovani antistres trening “Besser-Siegmund” Instituta iz Hamburga

Kroz ovaj interaktivan trening upoznaćete mehanizme stresa, antistresne principe življenja i kognitivnog restruktuiranja i naučićete da za brzo otklanjate stres, blokade i neprijatne emocije jer stres je u vama, ne oko vas.

Šta se postiže metodom?

Transformacijom konkretnih osećajnih sredstava menja se i način na koji sebi mentalno predstavljate određenu reč. Reči, iznenada poput čarolije, aktiviraju željene osnažujuće reakcije. Bazirana je na posebnom načinu upotrebe mozga i posebnom načinu uticaja na nervni sistem. U samo nekoliko minuta rezultat „čarolije“ možete osetiti i fizički, jer mozak “čaroliju” odmah prenosi na telo. Vidljive su pozitivne promene i nestanak stresa.

U radionicama će se raditi mentalni fitnes i psihogimnastika balansiranja i eliminacije stresa.

Predavač Jelena Radojević

Vreme održavanja: TBA

Trajanje od 9,30 do 15.00

Cena: 9.000 dinara

 

Prijave se vrše preko prijavne forme: