Srbija se nezaustavljivo kreće ka evropskim integracijama i tokom ovog procesa otvaraju se potrebe za novim profesionalnim kadrovima poput menadžera EU fondova.

Ako uzmemo u obzir podatak da je naša zemlja iskoristila svega 30%  raspoloživog EU budžeta i  činjenicu da ćemo pristupom uniji imati pristup velikim novčanim sredstvima, logično je da će posao menadžera za  EU fondove biti jedan od najtraženijih.

Zbog toga VCC Akademija, uz pomoć poljskog iskustva koje je najbolje u EU, pokreće obuku za Menadžera EU fondova. Pogram obuhvata osimišljavanje, pripremu, prijavu i sprovođenje projekata koji se finansiraju iz fondova EU.

Sa polaznicima će raditi iskusni predavači koji su do sada učestvovali u pripremi i sprovođenju brojnih odobrenih EU projekata. Upravo su njihova iskustva ključna prednost ovoga programa čiji je primarni cilj osposobljavanje menadžera da samostalno ili u timovima pripremaju i sprovode projekte.

Svaki polaznik dobija sertifikat priznat u EU i Srbiji od izdat od strane VCC akademije.

Nakon završene obuke lako je naći posao u:

 • Državnim institucijama (državna uprava,lokalne samouprave)
 • Javnim preduzećima
 • Privatnim kompanijama
 • Nevladinim organizacijama
 • Osnivanje sopstvene firme
DUŽINA OBUKE SUBVENCIONISANA CENA UPISNINA GRUPE
do 151 časova 1.600€ 25% 6 do 8 ljudi

Program obuke se sastoji iz:

Uvod u EU fondove
 • Regionalna politika Evropske unije
 • Fondovi Evropske unije
 • Vrste, princip rada
 • Institucionalni sistem implementacije EU fondova
Upravljanje projektima EU
 • Osnove projekata i upravljanje projektima
 • Inicijacia projekta
  • Određivanje predmeta projekta
  • Zasnivanje projekta
  • Primaoci projetka – analiza ciljne grupe – praktični alati
  • Procena potreba (indikatori, statistika)
  • Planiranje projekta
   • Planiranje obim, rezultati, efekti projekta
   • Logička matrica – značenje, princip izrade
   • Planiranje raspored projekta
   • Planiranje troškovi projekta – stvaranje budžeta
  • Implementacija projekta
   • Osnivanje, struktura i organizacija projektnog tima, obim aktivnosti i odgovornosti
   • Upravljanje rizikom projekta – SWOT analiza projekta
   • Evaluacija i praćenje procesa projekta
   • Promocija projekta: principi, smernice, alati i obrasci
   • Zapošljavanje/regrutovanje korisnika u projektu
   • Kriterijum i planiranje regrutovanje – obrasci, dokumenta, smernice
   • Praktični alati za regrutovanje
   • Bezbednost ličnih podataka
  • Zatvaranje projekta – tehnički i finansijski izveštaj
   • Verifikacja projekta
   • Administracija i pravno zatvaranje
   • Korišćenje trenutno iskustvo za buduće projekte
   • Korišćenje trenutno iskustvo za buduće projekte
   • Specifikacija projektnog izveštavanja u oblasti izvora finansiranja
  Priprema i realizacija projekta sufinansiran sredstvima EU
  • Planiranje projekta.
   Određivanje predmeta, svrhe i obima projekta.
  • Analiza izvodljivosti projekta.
   Materijalna i finansijska izvodljivost
  • Studija izvodljivosti projekta
  • Priprema aplikacije/zahtev za sufinansiranje
  • Priprema aplikacije/zahtev za sufinansiranje
  • Implementacija projekta prema materijalno-finansijskom planu
  • Principi rešenja projekta
  • Priprema aplikacije/zahtev za plaćanje
  • Praćenje principa i procene projekta.
  Prilozi – praktične projektne dokumentacije
  • Logički okvir projekta
  • Raspored projekta
  • Budžet projekta
  • Zahtev za sufinansiranje
  • Zahtev za plaćanje
  • Tehnički i finansijski izveštaj
  • SWOT analize projekta