Što više razumete zašto nešto deluje, to ste skloniji da ga koristite.

Bićemo, zbog toga, srećni da Vam prenesemo ono što znamo.

Odakle želite da pocnemo?

Dobro, pre svega, kad govorite o Upravljanju za jedan minut, da li stvarno mislite da

je potreban samo minut da biste uradili sve te stvari koje treba postici kao menadžer?

 

Ne uvek. To je samo nacin da se kaže da biti menadžer nije toliko komplikovano

koliko to ljudi veruju. Isto tako, rukovođenje ljudima ne oduzima toliko vremena

koliko možda Vi mislite. Tako kada govorimo o Upravljanju za jedan minut, za svaki od

ključnih elemenata, može biti potrebno više od jednog minuta, to je samo simbolički termin. A često je potreban ipak samo minut.

 

Najdragoceniji minut

koji provedemo jeste

onaj koji uložimo

u ljude.

 

Ima tu izvesne ironije. Većina kompanija potroši 50% do 70% svog novca na plate, a manje od 1% svog budžeta na obučavanje ljudi. Većina kompanija, zapravo, potroši više vremena i novca na održavanje zgrada i opreme nego što troši na održavanje i razvijanje ljudi.

 

Hajde da  uložimo

u ljude.

Trajanje obuke od 10,00 do 16.00

Kotizacija: 4.500 dinara

 

Prijave se vrše preko prijavne forme: