Predavači

Ljiljana Ćumura
ljiljana.cumura@vccsrbija.rs

Diplomirani sociolog – master. Završila mirovnu pedagogiju i građansko vaspitanje u Nemačkoj, kao i dvogodišnji univerzitetski kurs za omladinske radnike i trenere pri Fakultetu za edukaciju i komunikaciju u Švedskoj. Poseduje master iz oblasti “Sociologija u sistemu socijalne zaštite”. Drži treninge i predavanja širom Evrope. Akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista upravljanja EU fondovima.

Anđelija Tanasijević
andjelija.tanasijevic@vccsrbija.rs

Rođena u USA, gde je živela i radila do 2010. godine, završila BA in Social Sciences na Cleveland State University, AAS in Health Information Management i AAS in Business Management na Cuyahoga Community College; 2010. godine dolazi u Srbiju da se bavi edukacijom kao sertifikovani trainer-examiner i akreditovani predavač i ispitivač stranih jezika.

Dejan Marjanović
dejan.marjanovic@vccsrbija.rs

Dugogodišnje iskustvo rada u zdravstvu, nevladinom sektoru, i inkluziji osobama sa invaliditetom, akreditovani predavač i ispitivač za module Negovatelj starijih i Menadžer-Specijalista upravljanja EU fondovima.

Katarina Limani
katarina.limani@vccsrbija.rs

Završila Visoku medicinsku školu u Beogradu, smer Strukovni radni terapeut.  Radila kao personalni asistent starih i osoba sa invaliditetom, aktivno učešće  na simpozijumima kao predavač, aktivno učešće u nevladinom sektoru. Akreditovani predavač za modul Negovatelj starih.

Zorica Anđelić
zorica.andjelic@vccsrbija.rs

Diplomirani ekonomista-master, trenutno na doktorskoj disertaciji iz oblasti bankarstva i finansija, dugogodišnje iskustvo u finansijama i nevladinom sektoru, akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista upravljanja EU fondovima.