Predavači

[one_third]
[framedbox title=”Ljiljana Ćumura”]
[icon style=”email”] ljiljana.cumura@vccsrbija.rs[/icon]

 

Diplomirani sociolog – master. Završila mirovnu pedagogiju i građansko vaspitanje u Nemačkoj, kao i dvogodišnji univerzitetski kurs za omladinske radnike i trenere pri Fakultetu za edukaciju i komunikaciju u Švedskoj. Poseduje master iz oblasti “Sociologija u sistemu socijalne zaštite”. Drži treninge i predavanja širom Evrope. Akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista upravljanja EU fondovima.
[/framedbox]
[/one_third]

[one_third]
[framedbox title=”Anđelija Tanasijević”]
[icon style=”email”] andjelija.tanasijevic@vccsrbija.rs[/icon]

 

Rođena u USA, gde je živela i radila do 2010. godine, završila BA in Social Sciences na Cleveland State University, AAS in Health Information Management i AAS in Business Management na Cuyahoga Community College; 2010. godine dolazi u Srbiju da se bavi edukacijom kao sertifikovani trainer-examiner i akreditovani predavač i ispitivač stranih jezika.

[/framedbox]
[/one_third]

[one_third_last]
[framedbox title=”Dejan Marjanović”]
[icon style=”email”]dejan.marjanovic@vccsrbija.rs[/icon]

 

Dugogodišnje iskustvo rada u zdravstvu, nevladinom sektoru, i inkluziji osobama sa invaliditetom, akreditovani predavač i ispitivač za module Negovatelj starijih i Menadžer-Specijalista upravljanja EU fondovima.

[/framedbox]
[/one_third_last]

[one_third]
[framedbox title=”Katarina Limani”]
[icon style=”email”] katarina.limani@vccsrbija.rs[/icon]

 

Završila Visoku medicinsku školu u Beogradu, smer Strukovni radni terapeut.  Radila kao personalni asistent starih i osoba sa invaliditetom, aktivno učešće  na simpozijumima kao predavač, aktivno učešće u nevladinom sektoru. Akreditovani predavač za modul Negovatelj starih.

[/framedbox]
[/one_third]

[one_third]
[framedbox title=”Snježana Ždrnja”]
[icon style=”email”] snjezana.zdrnja@vccsrbija.rs [/icon]

 

Učestvovala u mnogim istraživačkim i razvojnim projektima, od projekta do ispitivanja rezultata projekata.  Završila Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, smer Finansije.  Akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista za upravljanja EU fondovima.

[/framedbox]
[/one_third]

[one_third_last]
[framedbox title=”Goran Obradović”]
[icon style=”email”]  goran.obradovic@vccsrbija.rs[/icon]

 

Diplomirani ing. El. i MSc Investment Management. Završio elektrotehniku i nakon toga post-diplomske studije na investicijama i finansijama na fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.  Višegodišnje iskustvo u NGO. Akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista za upravljanja EU fondovima.

[/framedbox]
[/one_third_last]

[one_third]
[framedbox title=”Zorica Anđelić”]
[icon style=”email”] zorica.andjelic@vccsrbija.rs[/icon]

 

Diplomirani ekonomista-master, trenutno na doktorskoj disertaciji iz oblasti bankarstva i finansija, dugogodišnje iskustvo u finansijama i nevladinom sektoru, akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista upravljanja EU fondovima.

[/framedbox]
[/one_third]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *