Ljiljana Ćumura

Ljiljana Ćumura

Predavač

ljiljana.cumura@vccsrbija.rs

Diplomirani sociolog – master. Završila mirovnu pedagogiju i građansko vaspitanje u Nemačkoj, kao i dvogodišnji univerzitetski kurs za omladinske radnike i trenere pri Fakultetu za edukaciju i komunikaciju u Švedskoj. Poseduje master iz oblasti “Sociologija u sistemu socijalne zaštite”. Drži treninge i predavanja širom Evrope. Akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista upravljanja EU fondovima.

Bojana Maslovara

Bojana Maslovara

Predavač

bojana.maslovara@vccsrbija.rs

Strukovni ekonomista – Završila Visoku Turističku školu strukovnih studija u Beogradu, kvalifikovana za obavljanje upravljačkih i analitičkih poslova u oblasti istraživanja tržišta, marketinga i menadžmenta u turizmu, za organizovanje poslova u javnom sektoru i u turizmu i dr. Akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista upravljanja EU fondovima.

Katarina Limani

Katarina Limani

Predavač

katarina.limani@vccsrbija.rs

Završila Visoku medicinsku školu u Beogradu, smer Strukovni radni terapeut.  Radila kao personalni asistent starih i osoba sa invaliditetom, aktivno učešće  na simpozijumima kao predavač, aktivno učešće u nevladinom sektoru. Akreditovani predavač za modul Negovatelj starih.

Zorica Anđelić

Zorica Anđelić

Predavač

zorica.andjelic@vccsrbija.rs

Diplomirani ekonomista-master, trenutno na doktorskoj disertaciji iz oblasti bankarstva i finansija, dugogodišnje iskustvo u finansijama i nevladinom sektoru, akreditovani predavač za modul Menadžer-specijalista upravljanja EU fondovima.

Milkica Vuletić

Milkica Vuletić

Predavač i ispitivač

milkica.vuletic@vccsrbija.rs

Sertifikovani art terapeut Metoda fraktalnog crtanja I (najvišeg) nivoa, lajf kouč psihodinamskog  OLI metoda, prevodilac ruskog jezika, predsednik Centra za afirmaciju Dar art.  Vodi prezentacije i radionice  i obavlja konsultativnu individualnu praksu za sve kategorije stanovništva, edukacijske seminare i  predavanja za stručna lica (pedagoge, psihologe, personalne asistente, medicinsko osoblje…) u zemlji i van granica.

Profesionalno je usmerena na rad i istraživanje mogućnosti i rezultata primene metoda sa decom, mladima i osobama sa invaliditetom i/ili posebnim potrebama. Radi više godina kao predavač i saradnik na projektima “Beograd nije bolnica, Beograd je velika igraonica”, Udruženja samohranih roditelja i dece  dece sa invaliditetom  „Plava školjka“.
Vodila je   radionice  u okviru Centra za brigu o starima, deci  i osobama sa invaliditetom Novi Beograd.  Učesvovala sa programom  fraktalnih radionica na 7-mom  Evropskom Kongresu osoba sa invaliditetom „Živeti u susretu“ (Living in the Encounter).
Akreditovani predavač i ispitivač za modul Facilitacija fraktalnog crtanja.
Dejan Marjanović

Dejan Marjanović

Predavač i ispitivač

dejan.marjanovic@vccsrbija.rs

Dugogodišnje iskustvo rada u zdravstvu, nevladinom sektoru, i inkluziji osobama sa invaliditetom, akreditovani predavač i ispitivač za module Negovatelj starijih i Menadžer-Specijalista upravljanja EU fondovima.

Anđelija Tanasijević

Anđelija Tanasijević

Predavač i ispitivač

andjelija.tanasijevic@vccsrbija.rs

Rođena u USA, gde je živela i radila do 2010. godine, završila BA in Social Sciences na Cleveland State University, AAS in Health Information Management i AAS in Business Management na Cuyahoga Community College; 2010. godine dolazi u Srbiju da se bavi edukacijom kao sertifikovani trainer-examiner i akreditovani predavač i ispitivač stranih jezika.