Želite da brzo pronađete izvor prihoda?U Srbiji danas postoji oko 300.000 preduzetničkih radnji i većina njih koristi sistem prostog računovodstva. Ovakav sistem računovodstva je jednostavan i lako se uči, pa tako i vi možete postati neko ko će voditi računovodsvo svoje ili tuđe firme. Cela obuka se odvija na najmodernijem poslovnom softveru SAOP tako da možete steći i znanja i iz te jako cenjene oblasti.

 Program:

 • Upoznavanje sa sistemom prostog računovodstva
 • Otvaranje preduzetničke radnje
 • Primeri maloprodaje i veleprodaje
 • Izrada dokumentacije(kalkulacije, fiskalni računi,povratnice,knjiga prihoda i rashoda KEPU knjiga)
 • Primer knjiženja proizvodnje
 • Porezi i obračun PDV-a
 • Obračun zarada
 • Predaja završnog računa i poreske prijave

Obuka ja namenjena:

 • Nezaposlenim licima
 • Vlasnicima preduzetničkih radnji I članovima njihovih porodica
 • Svima koji bi da započnu sopstveni posao
 • Studentima

Ukupan fond časova 30

Cena  obuke:7990,00 dinara

Upis je stalno u toku

Grupa najviše od 8 osoba

Prijavite se: