Svrha obuke
Osposobljavanje polaznika da upravljaju tokom provere i da u istima učestvuju vršeći proveravanje

Opis obuke (metpodoloske jedinice koje pokriva obuka tj. sadržaj)
Obuka predstavlja interaktivna predavanja i radionice kojima se obuhvataju sledeće metodološke celine:

1. Metodologija različitih vrsta provera

2. Planiranje provere

3. Uzorkovanje

4. Sprovođenje provere

5. Identifikacija neusaglašenosti i njihovo evidentiranje

6.  Izrada izveštaja sa provere

Očekivani ishodi / koje su veštine i znanja koje će student dobiti obukom

Polaznici će biti osposobljeni da:

1. Planiraju proveru tj. izrade plan provere

2. Sprovode provere, identifikuju neusaglašenosti I vežu ih za određeni zahtev

3. Izrade izveštaj o sprovedenoj proveri

4. Najčešći problem u toku provera i načini njihovog rešavanja

Na kojim radnim mestima može da radi nakon ovog kursa
Interni proverivač u svim sertifikovanim preduzećima, proverivač podugovarača u kompanijama koje upravljaju svojim lancima snabdevanja, eksterni proverivač u sertifikacionim kućama

Trajanje obuke
8 sati u okviru kojih postoje dve pauze

Cena 9.000,00 RSD
Okvirna plata sa ovim znanjima
Proverivači su plaćeni po danu provere koji se kreće od 200 evra u Srbiji pa do 1500 evra u inostranstvu

 

Prijavite se preko forme: