Međunarodni set standarda ISO / IEC 20000 je temelј za školovanje stručnjaka za IT servis menadžment (ITSMS). Školovanje je namenjeno onima koji žele upoznati osnove ITSMS u cilјu njegove implementacije, kao i onima koji se žele više upoznati sa principima ITSMS. Nakon školovanja polaznici će biti upoznati sa uspostavlјanjem, održavanjem i pobolјšavanjem ITSMS. Kroz ovo školovanje polaznici će stići do cilјa proučavanjem klјučnih elemenata serije standarda ISO / IEC 20000, kao i jasnoj interpretaciji i implementaciji standarda u kompanijama, kroz prezentaciju praktičnih primera.

Teme kursa

Sadržaj ovog dvodnevnog kursa odgovara preporukama APMG International UK.

– Uvod u ITSMS

– Osnove ITIL-a i ISO/IEC 20000

– Ciljevi i obim ISO 20000 standard

– Odnos ISO/IEC 20000 i ISO/IEC 27001

– ISO 20000-1 detalji

– ISO 20000-2 detalji

– ISO 20000-3 detalji

– ISO 20000-4 detalji

– ISO 20000-5 detalji

– Priprema za certifikaciju

– Primjeri slučajeva iz prakse

Kome je namenjen

Kurs je namenjen svima koji žele dobiti potrebna znanja o elementima ISO 20000 standarda, auditorima, IT konsultantima i ekspertima, te ostalima koji imaju interesa u ovoj oblasti.

Za uspešno praćenje kursa očekuje se da kandidati imaju osnovna predznanja u IT oblasti i principima sistema upravlјanja. Posebno je korisno posedovanje osnovnih znanja iz oblasti ITIL-a.

Metode i tehnike kursa

Tokom seminara primenjivaće se najsavremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rešenja, odnosno načina kako rešavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primera i zadataka.

Trajanje: 2 dana (16 nastavnih sati).
Cena 25.000 dinara

Prateća dokumentacija: Polaznici će dobiti odgovarajuće pisane materijale.
Nakon završetka kursa polaznici će dobiti uvjerenje o završenoj edukaciji.

Predavač i trener: dr.sc. Zdenko Adelsberger, dipl.inž.

Sledeći termin: u Beogradu 22. i 23. Decembar, 2014.g.

Prijavite se preko forme: